Berkaca pada Matahari

Jika ingin menjadi bintang, jadilah matahari. Selalu memberikan energi yang menghidupkan bumi, menyinari tiada henti. Matahari ibarat cermin besar kehidupan yang memberi gambaran kelemahan dan kelebihan diri. Berkaca pada matahari akan memberi banyak energi dalam menjalani kehidupan.

Matahari adalah bintang yang paling dekat bumi dengan jarak rata-rata 149.680.000 km (93.026.724 mil). Matahari adalah suatu bola gas yang berpijar dan merupakan anggota tata surya yang paling besar karena 98 % massa tata surya terkumpul pada matahari. Karena itu, matahari merupakan pusat tata surya dan memiliki. Reaktor nuklir dan panas yang dikandungnya menjadikan energi yang sangat besar, sehingga bumi memiliki kehidupan dan ditumbuhi jutaan species makhluk hidup.

Karena pancaran energi matahari, bumi tetap hangat bagi kehidupan kita. Membuat air dan udara di bumi bisa bersirkulasi, serta mengontrol stabilitas peredaran bumi yang juga berarti mengontrol terjadinya siang dan malam. Tanpa matahari, sulit untuk diprediksi akan adanya kehidupan di bumi. Tumbuhan tidak bisa melakukan proses fotosintesis yang menjadi sumber nutrisi pertumbuhan dan perkembangannya juga kelangsungan hidupnya. Meskipun sinar UV yang dikandungnya bisa membahayakan kulit kita, matahari tetap memiliki manfaat besar dalam kehidupan bumi dan seisinya. Ini merupakan pertanda bahwa selalu ada kekurangan di setiap kesempurnaan yang kita lihat dan kita rasakan. Continue reading “Berkaca pada Matahari”

Samagaha

Basa hate nyawang salira, aya hujan ngaguguntur. Malidkeun rupaning rasa, ngabedah runtah amarah nu teu weleh nyaliara sabada salira cidra udar subaya. Masih keneh atra wakca salira ngedalkeun sagala rasa ditungtungan ku kecap hampura teu wasa nuluykeun talimeng rasa. Naha, kuring tumanya. Salira kemba, teu nyoara. Kahemeng mingkin rosa minuhan dada. Kuring maksa sangkan salira kedal ucap, ngebrehkeun lalangse nu jadi sabab kudu paturay.

Samagaha hate kuring, samagaha jiwa kuring. Sumoreang kakalayangan neangan pamuntangan. Salira wakca aya hate nu leuwih raheut mun urang pasini mageuhkeun asih. Hate nu teu weleh mirig salira ku pangdua, hate nu wening nu moal weleh mitresna salira sanajan jaman nungtungan. Hate nu miharep salira nyanding bagja, metik kembang  katresna. Tapi naha lain kuring, sempalan hate salira? Saha atuh inyana teh? ku harianeun meunggaskeun tangkal harepan, muragkeun kembang nu ligar di palataran rasa urang, Nyingkirkeun srangenge nu moncorong nyaangan kedeudeuh urang, kasilih ku samagaha nu mongkleng, masieup hate nu gudawang.

Dina wirahma nu kacida antare, salira nyoara dumareuda. Lamun lain indung nu ngandung, tangtu salira bisa pundung nyingkahan kasugri ati. Lamun lain indung nu daria menta, tangtu salira tiasa baha, nampik kapalay anjeuna. Tapi salira teu bisa kumaha, narah mun kedah doraka. Nyilakakeun jiwa katut raga salawasna, sapapaosna.

Samagaha mingkin leleb, moekan hete nu kingkin. Marudah ku amarah, marojengja ku rasa kuciwa. Batin balilihan, jumerit maratan langit. Duriat nu mimiti mangkak kapaksa kudu muguran di tengah jalan. Kuring teu bisa nyoara, teu bisa ngebrehkeun galura hate nu samagaha. Ukur cimata nu mimiti nyakclakan, mirig samagaha nu nyaliara. Purnama teh ukur impian nu moal kungsi kasorang. Lambaran carita hate urang mimiti soeh, pejet dijejewet ku kanyeri nu beuki anteb neuleuman talaga rasa.

Salira amitan, carinakdak nyugri karempan negeskeun kapeurih nu sarua. Keur panungtungan urang patarema panangan, seja diajar mulasara asih dina wanda nu lian. Lain asih nu kamari endah, lain cinta nu baheula nyata, tapi asih nu beresih dina tali duduluran. Naha bisa, naha sanggup ngarobah rasa? Sedeng hate mingkin samagaha.

Cara Memancarkan Kecantikan Sejati

Tampil cantik dan menarik adalah kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi dalam kenyataan hidup banyak perempuan. Kecantikan lahiriah seringkali dijadikan standard untuk meraih kebahagiaan, menjadi aset berharga yang layak diperjuangkan dan dipertahankan untuk mendapatkan kesempatan dan perhatian. Padahal, kecantikan fisik tidak akan bertahan, menyusut dan memudar seiring waktu. Everyone is growing old. Tidak ada yang bisa menahannya. Hanya kecantikan sejati yang akan abadi, menghiasi diri tanpa henti, penuh energi positif dan tak perlu operasi. Itulah inner beauty, kecantikan berenergi yang terpancar dari dalam hati yang penuh ketulusan.

Continue reading “Cara Memancarkan Kecantikan Sejati”

Tampil Cantik dengan Gaya dan Karakter Sendiri

Cantik, dalam kehidupan nyata senantiasa dipuja dan melekat pada sosok kaum Hawa. Secara teoritis, cantik itu lahir dari persepsi manusia. Persepsi cantik seringkali diasumsikan dengan kebagusan dan kesempurnaan bentuk fisik yang memenuhi kriteria dan standar tertentu yang dianut masyarakat sebagai sebuah sistem nilai meskipun tanpa pertimbangan yang dalam, sehingga cantik lahiriah menempati kapasitas “harus” dalam benak banyak perempuan meskipun dengan cara-cara yang menyakiti dan di luar batas wajar. Tampil cantik memang perlu, tetapi tidak harus memaksakan diri menjadi yang sempurna. Justru cantiknya perempuan ada pada ketidaksempurnaannya. Mengapa begitu? Continue reading “Tampil Cantik dengan Gaya dan Karakter Sendiri”

Memaknai Isu Kiamat 2012

Satu demi satu fenomena tahun 2012 mulai terbuka. Kehebohan isu, ramalan dan prediksi tahun 2012 yang meluas selama 10 tahun terakhir, kian terverifikasi secara ilmiah dan resmi. Seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu untuk membentuk sebuah gambar yang utuh. Ramalan dan ulasan dengan perspektif yang berbeda-beda, penelitian dan tinjauan ilmiah yang dilakukan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, serta pernyataan para ulama dan ahli agama lainnya pada perkembangannya merujuk kepada sebuah kepentingan, yakni menentukan kejelasan fakta agar tidak menjadi anomali yang meresahkan dan mengotori keyakinan kepada Yang Maha Sempurna.
Continue reading “Memaknai Isu Kiamat 2012”